Lista e kandidatëve të rekrutuarEmri i Pozitës Numri i references Emri i kandidatit te zgjedhur Piket e seleksionimit final
Asistent ekzekutiv Nr. ref. 001/2019 Ardita HAJRIZAJ 80.5
Zyrtare e personelit 2 Nr. ref. 002/2019 Tringa JASHANICA 88
Asistent Administrativ 3 EMDHD Nr. ref. 003/2019 Arife ADEMI 73.9
Asistent Administrativ 3, NJZ Nr. ref. 004/2019 Jelena STANOJEVIC 82.5
Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerik Nr. ref. 005/2019 Nebih KRYEZIU 65.9
Zyrtare per Informim Nr. ref. 006/2019 Vlorë Demiri 77.05
Udhëheqës i Divizionit të Verifikimit Nr. ref. 007/2019 Albina Reçica 95.3
Asistent Administrativ 3 Zyra Regjionale, Prizren Nr. ref. 008/2019 Labinot Shurdhaj 77.55
Asistent ekzekutiv Nr. ref. 009/2019 Enver Doda 87.3
Asistent Administrativ 3, ZR Peje Nr. ref. 010/2019 Arber Mala 72.3
Asistent Administrativ 3, ZR Peje Nr. ref. 010/2019 Shpend Ahmagjekaj 67.05
Pastrues/e Ndihmës/e ZR Pejë Nr. ref. 001/2021 Ajete KELMENDI 88.33