Mundësi e punësimi


Bootstrap Image Preview

Personat e interesuar mund të aplikojnë për një apo më shumë vende të lira pune duke e plotësuar formularin e aplikimit online përmes ueb faqes sonë.
Për detajet e pozitave të caktuara, ju lutem klikoni në titullin e pozitës që të shihni Përshkrimin e Punës.
Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje.
Aplikacionet e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren parasysh.
Kandidatët e interesuar duhet të


Lista e kandidateve te rekrutuar

KETUPOZITA VENDORE: Konkurs për vende te lira pune Nr: 001/2019, Nr: 002/2019, Nr: 002/2019 (afati i shtyre), Nr: 003/2019, Nr: 003/2019 (afati i shtyre), Nr: 004/2019, Nr: 004/2019 (afati i shtyre), Nr: 005/2019, Nr: 005/2019 (afati i shtyre),


Njoftim: Rekrutimi për dy pozita të Asistentit Administrativ 3, Zyra Regjionale Pejë, pezullohet deri në miratimin e rregulloreve për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publik nga Qeveria e Kosovës, me njoftim nga MAP.