Mundësi e punësimi


Bootstrap Image Preview

Personat e interesuar mund të aplikojnë për një apo më shumë vende të lira pune duke e plotësuar formularin e aplikimit online përmes ueb faqes sonë.
Për detajet e pozitave të caktuara, ju lutem klikoni në titullin e pozitës që të shihni Përshkrimin e Punës.
Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje.
Aplikacionet e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren parasysh.
Kandidatët e interesuar duhet të


Lista e kandidateve te rekrutuar

KETU