Prokurimi

No. Name Albanian English Serbian
5. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2023 Download Download Download
4. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2022 Download Download Download
3. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2021 Download Download Download
2. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2020 Download Download Download
1. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2019 Download Download Download