Prokurimi

No. Name Albanian English Serbian
2. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2020 Download Download Download
1. Plani Final i Prokurimit për AKKVP - 2019 Download Download Download