Takim pune në Drejtori në Kadastrale të komunës së Rahovecit

img img

Me qëllim të realizimit të pilot-projektit për testimin e Metodologjisë së punës së Agjencisë , sot me datë 01 dhjetor, përfaqësues të Komisionit për pilot projekt nga Agjencia kanë mbajtur një takim pune me Drejtorin e Drejtorisë Kadastrale të Komunës së Rahovecit dhe me bashkëpunëtorët e tjerë të kësaj Drejtorie. Meqenëse, Agjencia ka përzgjedhur një nga zonat kadastrale të kësaj komunë për të realizuar pilot-projektin për krahasim dhe verifikim të dokumenteve, përfaqësuesit e drejtorisë, në takimin e përbashkët u zotuan për përkrahje dhe mbështetjen të pakursyer për Agjencinë në mënyrë që Agjencia të realizoj sa më suksesshëm këtë detyrë të saj.​

Kthehu mbrapa