Në mbështetje të zbatimit të Ligjit nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, ju lutem gjeni në linkun e mëposhtëm Udhëzuesin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, të përgatitur nga Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK II) në bashkëpunim me Agjencinë Kundër Korrupsionit.

 
Kthehu mbrapa