Z. Naser Shala zgjedhet Drejtor i Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencionit Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronave

Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbështetje me Kushtetuten e Republikës së Kosovës në seancen plenare të mbajtur me 28.02.2019 pas votimit nxori vendimin që Z. Naser Shala zgjedhet Drejtor i Sekretariatit Ekkzekutiv të Agjencionit Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronave.

Kthehu mbrapa