Informatat Kontaktuese


Zyra qendrore

LOKACIONI

DETAJET E KONTAKTIT

Bootstrap Image Preview

Selia Qendrore e AKKVPP-së


Rr.Perandori Justinian, nr. 71
Qyteza Pejton
10 000, Prishtinë
Telefon: +383 (0)38 249-918
Telefax: + 383 (0) 38 249 919

Zyrat regjionale

DETAJET E KONTAKTIT

Zyra Regjionale në Gjilan


Rr. Madeleine Albright, nr. 199
60 000, Gjilan
Telefon: 0280 320 289
Telefax: 0280 324 067

Zyra Regjionale në Mitrovice


Zyra Kryesore:
Rr. Shemsi Ahmeti pn
40 000, Mitrovicë
Telefon: + 383 (0) 28 530 136/7
Zyrat e vizitorëve:
Jug: Rr. Shemsi Ahmeti pn
Veri: Rr. Filip Vishnjiq
Ndërtesa e TREPÇËS, zyra nr. 18
Telefon: 065 577-8-550

Zyra Regjionale në Peje


Rr.Mbretëresha Teuta, nr. 85
30 000, Pejë
Telefon: +383 (0) 39 431 668
Telefax: +383 (0) 39 432 970

Zyra Regjionale në Prizren


Rr. "Jeronim De Rada” Nr. 74 (mbrapa qendres tregtare - Ben Af)
20 000, Prizren
Telefon: +383 (0) 29 210 469
Telefax: +383 (0) 29 231 429

Zyra Regjionale në Prishtine


Zyra Kryesore:
Rr.Mujo Ulqinaku, nr. 10/12
10 000, Prishtinë
Telefon: +383 (0) 38 225 473
Telefax: +383 (0) 38 244 854