Informatat Kontaktuese


Zyra qendrore

LOKACIONI

DETAJET E KONTAKTIT

Bootstrap Image Preview

Selia Qendrore e AKKVPP-së


Rr.Perandori Justinian, nr. 71
Qyteza Pejton
10 000, Prishtinë
Telefon: +383 (0) 38 249-918
Telefax: + 383 (0) 38 249 919

PRANIMI DHE TRAJTIMI I RASTEVE TË SINJALIZIMIT


Zyrtari përgjegjës për Sinjalizim sipas Ligjit Nr.06/L-085
për Mbrojtjen e Sinjalizuesve:
Merita Vitija Dembogaj
Telefoni: +383 (0) 38 249 918 Lokali 108
Tel mobil:+383 (0) 44 627 147
E-mail: Merita.B.Vitija@rks-gov.net

Zyrat regjionale

DETAJET E KONTAKTIT

Zyra Regjionale në Gjilan


Rr. Madeleine Albright, nr. 199
60 000, Gjilan
Telefon: +383 (0) 280 320 289
Telefax: +383 (0) 280 324 067

ZYRTARI PËRGJEGJË PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE


Personi kontaktues për Mbrojtjen e të dhënave personale sipas Ligjit Nr. 06/L-082:
Ylber Dobruna
Telefoni: +383 (0) 38 249 918 Lokali 107
Tel mobil:+383 (0) 45 243 351
E-mail: Ylber.Dobruna@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Mitrovice


Zyra Kryesore:
Rr. Shemsi Ahmeti pn
40 000, Mitrovicë
Telefon: + 383 (0) 28 530 136/7
Zyrat e vizitorëve:
Jug: Rr. Shemsi Ahmeti pn
Veri: Rr. Filip Vishnjiq
Ndërtesa e TREPÇËS, zyra nr. 18
Telefon: 065 659-70-70

QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE


Zyrtari përgjegjës për Qasje në dokumente publike sipas Ligjit Nr.06/L-081:
Hana Jonuzi
Telefoni: +383 (0) 38 249 918 Lokali 111
Tel mobil:+383 (0) 44 220 910
E-mail: Hana.Jonuzi@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Peje


Rr.Mbretëresha Teuta, nr. 85
30 000, Pejë
Telefon: +383 (0) 39 431 668
Telefax: +383 (0) 39 432 970

ZYRTARI PËRGJEGJËS I AKKVP-së PËR AGJENCINË KOSOVARE PËR PARANDALIM TË KORRUPSIONIT


Personi kontaktues i AKKVP-së për Agjencine Kosovare pë Parandalim të Korrupsionit sipas Ligjit Nr. 08/L-108:
Shpresa Sogojeva
Telefoni: +383 (0) 38 249 918 Lokali 115
Tel mobil:+383 (0) 44 291 762
E-mail: Shpresa.H.Sogojeva@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Prizren


Rr. "Jeronim De Rada” Nr. 74 (mbrapa qendres tregtare - Ben Af)
20 000, Prizren
Telefon: +383 (0) 29 210 469
Telefax: +383 (0) 29 231 429

ZYRTARI PËRGJEGJËS PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NË AKKVP


Personi kontaktues për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në AKKVP, sipas Ligjit Nr. 06/L-011:
Veton Demi
Telefoni: +383 (0) 38 249 918 Lokali 165
Tel mobil:+383 (0) 44 117 831
E-mail: Veton.Demi@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Prishtine


Zyra Kryesore:
Rr.Mujo Ulqinaku, nr. 10/12
10 000, Prishtinë
Telefon: +383 (0) 38 225 473
Telefax: +383 (0) 38 244 854